Kloakering

Tastesen Byg tilbyder alle former for kloakarbejde.

Vi udfører bl.a.:

 • lægning af nye kloakledninger
 • montering af rottespærre
 • minirenseanlæg
 • nedsivningsanlæg
 • reparationer og udskiftning af rør og brønde
 • separering af regn og spildevand
 • regnvand/faskiner
 • dræn
 • pumpebrønde
 • TV-inspektion
 • udbedring af skader på kloakledninger og brønde efter rotteangreb
 • forsikringssager
 • montering af højvandslukke mod oversvømmelse i kældre              

Har du fået påbud af myndighederne om separering af spildevand og regnvand på din grund? Så ring trygt til os. Det klarer vi uden problemer...

Har du sommerhus som skal tilsluttes offentlig kloaknet? Det klarer vi nemt, som regel på 1 dag. Ring for uforbindende tilbud.                          

Vi er naturligvis godkendte af Sikkerhedsstyrelsen til at drive kloakmestervirksomhed og underlagt kontrol af ''Byggeriets kvalitetskontrol'' som har udstedt godkendelsescertifikat ved seneste auditbesøg. 

TASTESEN BYG

E-MAIL